Merlega koostöö aitas eelkõige oma mõtteid korrastada, leida uusi lähenemisi ja liikuda kiiremini edasi seal, kus muidu oleks ise liiga kauaks koperdama jäänud. Coachimisest tõuseb enesekindlus, kui tead, et oled tõesti enda jaoks kõik võimalikud probleemid ja nende lahendused läbi kaalunud. Merle oma suunavate küsimuste ning efektiivse lähenemisega on selle juures suureks abiks. Aitäh!

TAAVI SOORM, tegevjuht, BONAVA EESTI