Avasta oma anded, vii oma meeskond tippu Patrick Lencioni “Working Genius” mudeli abil!

“Working Genius“ on  Patrick Lencioni uus meeskonnamudel, mis aitab mõista, kuidas panustada tööl kõige efektiivsemalt. See tööriist aitab inimesi, juhte ja meeskondi võimendada nende olemasolevaid tugevusi, vältida frustratsioone ja mõista, kuidas teha paremat tulemust tundes sellest rohkem rõõmu ja rahulolu.

„Working Genius“™ on 80% produktiivsuse ja 20% isiksuse tööriist.

Olen Patrick Lencioni „Working Genius“ sertifitseeritud koolitaja Eestis

Lencioni leiab, et iga oluline töö koosneb kolmest faasist või tegevusest, millel omakorda on kaks erinevat rolli. Seega kokku kuus rolli, kusjuures keegi ei saa võrdselt hea olla rohkemas kui kahes neist.

Uudishimulik geenius

Sul on anne märgata igas olukorras rohkemaid võimalusi ja suuremat potentsiaali.

LEIDLIK GEENIUS

Sul on loomulik anne luua originaalseid ja uudseid ideid ning lahendusi.

TAIPLIK GEENIUS

Sul on „hea nina“ ja anne intuitiivselt hinnata Ideid ning olukordi.

KÄIVITAMISE GEENIUS

Sul on anne kaasata, ärgitada, inspireerida ja organiseerida teisi tegutsema.

ELLUVIIMISE GEENIUS

Sul on anne julgustada teisi ja toetada idee või projekti elluviimist.

LÕPULEVIIMISE GEENIUS

Sul on anne suruda ideede teostamine lõpuni, et saavutada tulemusi.

Lencioni mudeli kohaselt on ideaalne meeskond selline, kus on esindatud kõik töögeeniused ja nad täiendavad üksteist aidates vältida sattumist frustratsiooni. Nii saavutatakse suurepäraseid tulemusi ja tuntakse tööst rõõmu.

Patrick Lencioni raamatul “The 6 Types of Working Geniuses” põhinev „Working Genius“ mudel on kasulik tööandjatele ja meeskonnajuhtidele, sest aitab

 • Kasvatada rõõmu ja rahulolu
 • Suurendada produktiivsust
 • Ehitada efektiivseid teame
 • Muuta koosolekud tulemuslikumaks
 • Parandada värbamist
 • Tõsta moraali

Loe põhjalikku mudeli kirjeldust minu blogist!

Selle mudeli osad on:

 • Testimine – iga teamiliige täidab 15 minutilise online-testi, mille tulemusel saab teada
  • Millised on erilised oskused, mida saaks veelgi arendada?
  • Millised on töötegemist pärssivad frustratsioonid, mida võiksid vältida/millest hoiduda?
 • Fookus produktiivsusele – iga teamiliige saab põhjaliku vastuse koos soovitustega
  • Kuidas oma tugevused paremini tööle panna ja nende abil töös rõõmu ning energiat leida?
 • Teami kaardistus – juht saab teami kaardistuse, mis on aluseks järgnevale workshopile
  • Millised on tugevused ja millised on puudujäägid?
  • Mida oodata täpsemalt workshopilt?
 • Workshop – kogu team
  • Kuidas olla individuaalselt edukam?
  • Kuidas olla edukam teamina?
  • Kuidas tiimis ülesandeid tõhusamalt jaotada ning meeskonnana produktiivsemalt – töötada?
  • Kuidas kindlustada, et meeskonnas on õiged inimesed õigetes rollides?

Avasta ja realiseeri oma meeskonna potentsiaal „Working Genius“ (TM) workshopil:

 • Sukeldu enda ja oma teamiliikmete geenius-, kompetentsi- ja frustratsioonitsoonidesse.
 • Pane anded maksimaalselt tööle ja väldi tarbetut frustratsiooni
 • Märka meeskonna kitsaskohti, mõista teisi paremini ning väldi ebakohaseid hinnanguid nende motivatsioonile
 • Tee kiired ja konkreetsed muudatused rollides ja vastutusalades, mis tuginevad teamiliikmete tugevustele ja väldivad nende nõrkuseid
 • Paranda meeskonnasisest kommunikatsiooni
 • Muuda koosolekud produktiivsemaks ja vähem ressursse raiskavamaks
 • Tõhusta värbamist

Sinu edukamal tulevikul on aeg ja koht – leia sobiv hetk meie kohtumiseks!

Patrick Lencioni: „Olen näinud, et see tööriist töötab igas mõeldavas valdkonnas – tehnoloogiaettevõtetest haridusasutusteni – ja on oluliselt suurendanud nende kõikide edu, rahulolu ja rõõmu“

Jah, see workshop sobib igale ettevõttele, sest enne täpse kava kokku panekut saame läbi vestluse programmi kohandada vastavalt sinu ettevõtte konkreetsetele vajadustele.

Seega on „Working Genius“ töötuppa oodatud nii ettevõtte- kui tiimijuhid, tööst rohkem rahulolu otsivad töötajad ja personalitöötajad, kes soovivad hoida oma talente ja parandada töökultuuri.

AVASTA OMA ANDED, VII OMA MEESKOND TIPPU PATRICK LENCIONI “WORKING GENIUS” MUDELI ABIL!

Soovituslikult minimaalselt 4 tundi, kuid paneme kava paika just täpselt sinu ja sinu ettevõtte vajadusele tuginedes!

Kontor, koolitusruum või virtuaalne keskkond –  Working Genius töötuba toimub vastavalt sinu eelistustele ja vajadustele!

Räägime detailid läbi – broneeri oma kohtumine siin.

Siin on vaid mõned näited:

 • Meeskonnajuhid:

Meeskonnajuhid saavad kasutada “Working Genius” mudelit, et paremini mõista oma meeskonnaliikmete tugevusi ja nõrkusi ning panna kokku tasakaalus tiimid. Tulemuseks on tõhusamad ja produktiivsemad meeskonnad.

 • Ettevõtte omanikud ja juhid:

Ettevõtte omanikud ja juhid saavad kasutada seda tööriista, et analüüsida, kas nende meeskonnad on tasakaalus, et saavutada ettevõtte eesmärgid. See aitab kaasa parematele äriotsustele ja ressursside optimeerimisele.

 • Personaliosakonna spetsialistid:

Personaliosakonna spetsialistid võivad kasutada “Working Genius” mudelit, et hinnata töötajate sobivust erinevatesse rollidesse ja aidata kaasa paremale personalijuhtimisele ning värbamisele.

 • Töötajad ja meeskonnaliikmed:

Iga töötaja võib kasu saada sellest, kui ta mõistab enda tööstiili profiili ja kuidas see sobib tema praeguse rolliga meeskonnas. See aitab tal paremini ära kasutada oma tugevusi ja teha teadlikumaid karjäärivalikuid.