• 19/08/2022

Kuidas meeskonnas suuremat usaldust luua

Kuidas meeskonnas suuremat usaldust luua

Kuidas meeskonnas suuremat usaldust luua 1024 552 Merle Viirmaa

Artikkel on esmalt avaldatud Edasis

Hoiakut ja võimet üksteist usaldada peetakse üheks kõige olulisemaks tulemusliku meeskonna omaduseks. Mida me usalduse all mõistame ja kuidas suuremat usaldust luua?

Usaldus on oluline, sest usaldus on psühholoogilise turvalisuse vundamendiks. Arvukad uuringud näitavad, et edukate meeskondade olulisim tunnus on just psühholoogiline turvalisus. Usalduslikus ringis julgeme küsida. Ajendatuna uudishimust ja selguse saamise soovist, küsida aeg-ajalt ka “rumalaid”ja “mittesobivaid” küsimusi. Samuti suurendab usaldus heatahtlikkust ja vähendab valearusaamu. Kommunikatsioon pole must-valge, selles on alati taust, perspektiiv ja tõlgendused. Lisaks kiirendab usaldus innovatsiooni ja otsustusvõimet. Innovatsioon eeldab tahet katsetada, valmisolekut ebaõnnestuda ja uuesti üritada. Usaldus ei soodusta vaid riskivõtmist, vaid ka kiiret edasi liikumist. Ja tegelikult on ju üksteist usaldades elu lihtsalt parem ja lõbusam.

Kuidas usaldus tekib?

Usaldus sünnib jagamisest ja see süveneb tegutsedes.

Töösuhted algavad fookusest tulemustele. Kõigepealt anname üksteisele pisut usalduskrediiti, teiseks süvendame huvi ja hoolimist, sest vajame suuremat lähedust ja häid suhteid. Kolmandaks kehtestame piirid, märkame erinevusi, teineteise individuaalsust. Ja lõpuks: kui lähedus ja piirid on paigas, saab tekkida usaldus. Sealt omakorda minnakse uusi väljakutseid otsima ning protsess algab uuesti.

Usalduskrediidi suurus on individuaalne ja riipub sellest, kui palju me üldiselt iseennast ja teisi usaldame. See on töö iseendaga, enda teadlikkuse kasvatamisega, kontrollivajaduse vähendamisega. Selleks, et usaldada, peab üksteist tundma. Õppige tundma üksteise tugevusi, motivaatoreid, aga ka piiranguid ja takistusi. Juhi ülesanne on kasvatada eneseteadlikkust ja arendada seda ka oma tiimiliikmetes. Lähedust süvendab oma isiklike lugude – kogemuste ja tunnete – jagamine. Brene Brown ütleb, et juht peab olema esimene, kes oma haavatavuse paljastab – astu esimesena see ebamugav samm.

Kui lähedus on loodud, on usalduse tekkeks vajalik võtta veel üks oluline samm. See on autonoomia, teineteise erinevuste ja individuaalsuse märkamine ning austamine. Kui tahad usaldust kasvatada, pead aktsepteerima ja nautima erinevusi. Autonoomia eeldab piiride seadmist ja valmidust konfronteeruda. Millele “ei” ütled? Inimsuhetes pole usaldust, kui pole piire ja julgust erineda. Küps inimene ei eelda, vaid kuulab ja küsib ning sõnastab selgelt oma vajadused. Piiride mitte seadmine on tegelikult tõelise kontakti vältimine, see on kui kokkulepe mitte kokku leppida. Paradoksaalselt tekitab enim konflikte just nende vältimine. Jutt pole loomulikult ebavajalikust konfliktist, vaid olulises kohas mittekonfronteerumisest, mis välistab autentse suhte. Konflikte märgates õpi neid “kaevandama” ja selle eest end ning teisi tunnustama. Väga tihti on need, kes meid tõeliselt “hulluks ajavad”, just kõige vajalikumad meile.

Niisiis: kui lähedus on loodud ja piirid paigas, saab tekkida usaldus.

Mida teha, et usaldust suurendada?

Juhi ja juhtimiscoachina olen usaduse kraadimiseks kasutanud McKinsey Centered Leadership programmist pärit tööriista, mille järgi on usalduse elemendid usaldusväärsus, kooskõlalisus, aktsepteerimine ja avatus. Usaldus tekib nende nelja elemendi koosmõjul, täpsemalt sellest, kuidas need sinu tegevuses väljenduvad. McKinsey avab tausta nii:

Inimestes tekib usaldus siis, kui nad näevad sind tegutsemas, sest nad otsustavad sinu üle sinu käitumise põhjal erinevates olukordades. Nad ei tea, mida sa tunned, kas sa oled siiras või millised on su kavatsused. Ainus, mida nad näevad, on see, kuidas sa olukordi lahendad ja neile reageerid.

Usaldus ei teki üleöö, vaid seda peab aegamisi kasvatama. Usalduse mõni element kukub sul loomulikult välja, kuid teisi pead endas teadlikult arendama ja tugevdama. Tihti on see üsna peen protsess, kuna pead mõistma, mida üldse usaldus sinu ja teiste jaoks tähendab. Juhina arendad enamjaolt oma põhitugevusi ja keskendud nendele. Oluline on aga oma käitumist aeg-ajalt analüüsida, et leida sealt jooni, mis sind edasi ei aita. Teisalt võid avastada käitumisviise, mis on sulle ja sind ümbritsevatele inimestele kasulikud. Nende kallal peadki põhjalikumalt edasi töötama, kuni selline käitumine tuleb vajaduse korral välja loomulikult, pea instinktiivselt.

Käitumine saab loomuomaseks siis, kui teadvustad, et mingi käitumisviis on sinu jaoks tulus, ning hakkad seda teadlikult kasutama, kuni see muutubki sulle tuttavaks ja loomulikuks käitumiseks. Ka usaldust saab luua teadliku tegutsemise kaudu.

Tööriist usalduse suurendamiseks

Hinda end tabeli igas neljas elemendis ja tee seejärel konkreetne plaan, kuidas end neis sektorites arendada:

  • tee ring ümber tegevustele, mida soovid arendada
  • tõmba joon alla tegevustele, millles arvad et teised sind järjekindlaks peavad
  • soovi korral lisa tegevusi, mis loetelust puuduvad
  • hinda end kokkuvõttes skaalal 1-7

Tundsid ära mõne oma arenguvajaduse või väljakutse? Kui oled valmis kasvama ja vajad sel teel kaasamõtlejat, fookuse hoidjat ning selguse loojat, siis võta minuga ühendust.