• 09/11/2023

Ole sina ise, aga pea hoogu!

Ole sina ise, aga pea hoogu!

Ole sina ise, aga pea hoogu! 1024 732 Merle Viirmaa

Kuidas hoida autentsust?

Autentsusest ja selle piiridest ehk väljendades haavatavust ja emotsionaalsust, oleks ikkagi hea käituda viisil, mis ei paneks teisi meie kompetentsuses ja vaimses vormis kahtlema.

Mind käivitas seda kolumnit kirjutama Adam Granti podcast autentsusest.

Juhtimine ja autentsus ilma mainet kahjustamata

Tõepoolest, kaasaegsed lähenemised juhtimisele räägivad juba mõnda aega autentsusest: ole sina ise, täiesti sina ise, näita ennast ja enda haavatavust, jää enda päris minale truuks. Suurenda usaldust ja kasvata lähedust, jagades enda kohta isiklikku, ole juhina tagatipuks selles teistele eeskujuks.

Need võivad olla väga head soovitused, aga piire mõtestamata ja kehtestamata võivad need teha ka kahju. Võid oma mainet kahjustada, minna vastuollu kultuuriliste ja organisatsiooniliste normidega, suurendada hoopis usaldamatust ja inimesi eemale peletada.

Väljendades haavatavust ja emotsionaalsust, peame ikkagi käituma viisil, mis ei paneks teisi meie kompetentsuses ja vaimses vormis kahtlema.

Eneseteadlikkus

Kes sa oled, mis on sinu väärtused, tugevused ja arengukohad. Kuidas näed end ise ja kuidas tajuvad sind teised? Siin lööb minu jaoks põlema esimene hoiatav tuluke. Autentne mina pole ju midagi fikseeritut. Me areneme ja muutume pidevalt. Eksistentsialistid ütlevad, et mitte meie olemus, vaid meie valikud defineerivad meid. Inimese käitumine, mis baseerub tema valikutel, kujundab tema olemuse ja maine. Uued valikud kujundavad need ümber.

Meis kõigis on paindlikkus olla autentne mitmel erineval viisil. Meil on mitmeid erinevaid külgi ja neid sünnib arenedes ja küpsedes juurde. Need ei tundu ehk alati kohe mugavad ja tuttavad, kuid pole seepärast veel võltsid. Me ise valime, millised olla tahame ja mida teistele näitame. Ja see on väga normaalne ja eluterve valik.

Autentsus ja suhted

Teine hoiatav tuluke hakkab mul põlema, kui lisada autentsuse konteksti teised inimesed ehk suhetesse puutuv. Autentsuse väljendamisega on selgelt seotud kommunikatsioonioskused. Sinu lood tekitavad usaldust ja liidavad inimesi ainult juhul, kui suudad end selgelt väljendada. Väga isiklikud lood tugevdavad suhteid, aga ei loo neid.

Liigne jagamine tundub kummaline, abitu või isegi ebastabiilne. Võta kõigepealt aega, et luua veidi usaldust ja siis püüa piire tunnetada. Kui avatud on teised? Mõnes suhtes või kollektiivis on inimesed väga avatud, teises on täiesti sobimatu olla väga avatud. Autentsus empaatiata ehk võimeta mõista teiste tundeid võib olla isekas, isegi kahjustav kombinatsioon. Lisaks enda väärtustele kindlaks jäämisele tuleb arvestada ka teiste omadega.

Kolmas hoiatav märgutuluke on seotud töö- ja organisatsiooniteljega.

Vaja on usalduskrediiti

Siin on eneseteadlikkusest ja personaalsetest eesmärkidest üksi vähe, kaardile lisandub rohkelt praktilisust ehk organisatsiooni eesmärgid. Leadership juhtimise kontekstis on päeva lõpuks küsimus ikkagi ennekõike väärtuses, mida inimesed loovad, ja alles seejärel selles, kes nad on.

Tööl ei pea oma arvamusi ja tundeid varjama, kuid arvata, et tööandja ja kolleegid soovivad tööl näha sind kogu su eheduses, on naiivne. Sul peab olema kõvasti usalduskrediiti ja staatust, et seda endale lubada.

Juhtimispsühholoog ja -coach Graham Lee ütleb, et juhtimise suurimaid paradokse on personaalsed ja organisatsiooni vajadused. Olla ühenduses endaga, olla sina ise, maksimaalselt autentne ja eneseteadlik vs. organisatsiooni eesmärgid, olla ühenduses organisatsiooni ja teiste inimestega.

Juhtimispsühholoog ja _coach Graham Lee Leadership Coaching

Need vajadused ei ole alati ühenduses. Kõige efektiivsem leadership seisnebki nende pingete maandamises ja lahenduste leidmises viisil, et kumbagi ei peaks ohverdama. Näiteks olles ühel ajal inimestest ja kasumist hooliv.

Ei ole olemas tööd, mis kunagi ei eeldaks töötajatelt oma isiksuse ja autentse mina tagaplaanile jätmist. Rõhutan seda ka teamcoachingutel. Headel aegadel on lihtsam tugineda nii enda kui kolleegide autentsusele, pidada nende rahulolu esmaseks. Kui on kriis, ajad rasked või töötulemused kehvad, asetuvad tulekahjukustutamine, eelarve ja kasum ettepoole.

Mulle meeldis väga kunagi ühe Rootsi naisministri vastus küsimusele tema suurimast juhtimise õppetunnist. Ta mõtles päris pikalt ja vastas: sa ei tohi valetada, aga sa ei pea kõike rääkima.

 

 

Tundsid ära mõne oma isikliku arenguvajaduse või meeskonna coachingu väljakutse? Kui oled valmis kasvama ja vajad sel teel kaasamõtlejat, fookuse hoidjat ning selguse loojat, siis võta minuga ühendust.

 

 

Artikkel on esmalt avaldatud Eesti Ekspressis.